Artes

Waterwerken

Waterwerken of waterbouw omvat alle bouwkundige projecten in of aan het water. Dit kan gaan van het bouwen of onderhouden van kaaimuren, steigers, sluizen en andere haveninfrastructuur tot baggerwerken en strand-, oever- of bodembeschermingswerken.

Waterbouw is één van de belangrijke pijlers van de activiteiten van de Artes Group. Jarenlange ervaring in deze sector maken dat de Artes Group over de vereiste specifieke vaardigheden én een uitgebreide vloot varend materieel beschikt, om eender welk waterwerk tot een goed einde te brengen. Sleepboten, pontons en het unieke hefplatform Lynn, staan ter beschikking van de hele groep.

Voor zowel Artes Depret, Artes Roegiers als Artes TWT, is alles begonnen met Waterwerken. Over de jaren heen werd dan ook een ruime ervaring en kennis over deze soort werken opgebouwd. Geleidelijk aan werden de activiteiten uitgebreid naar de Burgerlijke Bouw en de Gebouwen.
In, onder andere, de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen hebben Artes Depret en Artes Roegiers dan ook een lange geschiedenis in het bouwen van kaaimuren, steigers, sluizen, etc. Artes TWT staat dan weer vooral bekend voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan sluizen, oevers en steigers.

Ook in het buitenland voerde de Artes Group enkele belangrijke waterwerken uit, zoals de montage van windmolens in Blyth in het Verenigd Koninkrijk en in Zweden, waar gebruik werd gemaakt van het hefplatform Lynn.