Artes

Gebouwen

Gebouwen omvat, zoals de naam aangeeft, bouwwerken in de private en openbare sector zoals bedrijfsgebouwen, industriebouw, appartementsgebouwen, zwembaden, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, sportzalen, etc. Dit kan gaan van nieuwbouw, ruwbouw en afwerking, tot renovatie van gebouwen.

De snelheid en efficiëntie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd, gecombineerd met gemotiveerde medewerkers en state-of-the-art materieel zijn de troeven van de Artes Group op vlak van Gebouwen. Een kwalitatief hoogstaand en eigentijds bouwwerk, dat is het resultaat die de Artes Group steeds beoogt. De groep is dan ook reeds jaren met succes actief in deze sector.

De Artes Group staat bovendien voor flexibiliteit en klantgerichtheid. We kunnen tussenkomen in elke fase van het project volgens de noodzaak of specifieke vraag van de klant. Onze ondernemingen hebben dan ook ervaring in verschillende bouwformules zoals de openbare aanbesteding, DBFM (design, build, finance, maintenance), PPS (publiek-private samenwerking), bouwteamformule, etc. Daardoor kunnen we zo adequaat mogelijk inspelen op de vraag van de klant en constructief meedenken in het bouwproces, wat kan resulteren in een meer economische uitvoering of een kortere uitvoeringstermijn van het project. Ook de volledige coördinatie van onderaannemers gebeurt door Artes-Group.

Artes Depret, Artes Roegiers en Artes TWT specialiseren vooral in gebouwen met een zekere technische complexiteit en uitstraling, waar we een grote meerwaarde kunnen bieden.  Zusterbedrijf Artes Woudenberg biedt eveneens nieuwbouwprojecten aan, maar spitst zich hoofdzakelijk toe op het renoveren en restaureren van geklasseerde bouwwerken.