Artes

Restauratie

Bij Restauratie, het herstellen van gebouwen in hun oorspronkelijke staat, is vakkennis, ervaring en respect voor de geschiedenis van het bouwwerk van groot belang. Er wordt steeds getracht om zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal te behouden en zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan het, meestal beschermde, monument en dit met behulp van materialen en technieken, zoals die oorspronkelijk ook werden gebruikt of uitgevoerd.

Woudenberg, in 2011 overgenomen door de Artes Group, is gespecialiseerd in het restaureren van zowel geklasseerde monumenten als niet-geklasseerde gebouwen. Binnen de restauratiesector bekleedt Artes Woudenberg een voorname plaats in België, omwille van haar jarenlange ervaring en vakmanschap. Artes Woudenberg staat vooral bekend voor totaalrestauraties van gebouwen zoals kerken en kathedralen, burchten en kastelen, herenhuizen en beschermde burgerwoningen, etc. De kwaliteit van de restauratiewerken, die bijna hoofdzakelijk worden uitgevoerd met eigen mensen, is één van de grote handelsmerken van Woudenberg. Daar komt nog bij dat Artes Woudenberg beschikt over een eigen schrijnwerkerij en steenhouwerij, die de werven bevoorraden.

Ook voor de zusterbedrijven betekent Artes Woudenberg een grote meerwaarde. Voor specifieke restauratieonderdelen in een groter bouwproject kan steeds beroep gedaan worden op de vakkennis en expertise van Artes Woudenberg. Deze synergie maakt de Artes Group tot een unieke bouwpartner. Daarnaast heeft Artes TWT eveneens ervaring met restauratie, waar de Citadel van Namen en het justitiegebouw in Huy een mooi bewijs van zijn.