Artes

Burgerlijke bouwkunde

Het bouwen van bruggen, tunnels, spoorwegen, stations, parkings, waterzuiveringsinstallaties en andere infrastructurele bouwprojecten, vallen onder de noemer van Burgerlijke bouw. Stuk voor stuk zijn het projecten die een invloed hebben op het maatschappelijk landschap, die dus een invloed hebben op onze samenleving op sociaal of economisch vlak.

De flexibiliteit, gedrevenheid en bekwaamheid van onze medewerkers, gecombineerd met modern en aangepast materieel, maken dat de Artes-Group een belangrijke positie inneemt op deze zeer concurrentiële markt in België. Vooral als het gaat om complexe projecten waar onze sterkten voluit benut kunnen worden, kan de Artes Group een echte meerwaarde bieden.

Burgerlijke Bouw is reeds lange tijd een belangrijke activiteit voor zowel Artes Depret, Artes Roegiers als Artes TWT. Deze laatste is vooral gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van spoorwegen en bruggen, zoals de nieuwe brug te Chooz in Frankrijk en de onderhoudswerken aan de spoorweg in Rhisnes. Artes Depret en Artes Roegiers staan eveneens bekend voor hun werken aan bruggen, maar ook tunnels, parkings enzovoort, behoren tot hun realisaties. Zo kent iedereen wel de werken aan de N31 te Brugge, waar Artes Depret meerdere tunnels aanlegde. De TGV- en stationswerken in het Centraal station van Antwerpen, werden dan weer door Artes Roegiers uitgevoerd.